İhracat İşlemleri

METZA Gümrükleme ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ.
Iphone

İhracat Gümrük Operasoynu

İhracat bir malın veya ürünün yabancı ülkelere belirlenen bir döviz türü karşılığında yapılan ticarettir. Bir diğer anlamda ithalatın birebir karşılığıdır. Ülkelerin ihtiyacı olan ürünü üretimindeki maliyet, döviz maliyetlerine göre başka bir ülkede daha düşükse, ithalat için daha uygun bir ortamdır.

Bir malın uluslararası piyaslardaki rekabet gücü döviz kuruyla da çok bağlantılıdır. İthalat yapan yerli döviz kurunun, ihracat yapan yabancı ülke para birimine karşı değer kazanması, ihtal edilecek mal veya ürünün uluslararası piyasalarda daha pahalı hale getirir ve rekabet gücünü azaltabilir.

24 senelik ihtalat ve ihracat tecrübesiyle METZA size ithal etmek istediğiniz ürün ile ilgili analiz yapar, en düşük maliyet ve en hızlı opersayon için gerekli planlamayı yapar.

İLETİŞİM